fredag 4. juni 2010

'Orsett'

Orsett 

Type Duft
Scent
Foredler / Raiser Mrs Popperwell, 1984
Blomst / Flower Enkel
Single
Farge / Color Rosa
Pink
Blad / Leafs Mellomgrønne
Medium green
Duft / Scent Ja
Yes
Kommentar / Comment ‘Orsett’ er en storvokst duftpelargonium med veldig store, rosa blomster med mørkere markeringer, et resultat av krysningen med en engelsk pelargonium.
Bladene er mellomgrønne, lett fliket med en søt duft.

’Orsett’ is a scented pelargonium with strong growth and very large pink flowers with darker markings.  This beeing the result of the crossing with a regal pelargonium.
The leafs are medium green, lightly disected and with a sweet scent.

orsett-(2)

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin